- Kommunens advokat misforstår jussen

— Vi kan kreve dokumentene utlevert uten å begrunne kravet, sier Robert Myhre i Kofa. Han hevder at kommunenes advokat misforstår.