Forsvarsbygg må ut med 230 millioner

Landets største eiendomsbesitter, Forsvarsbygg, beregner å bruke 230 millioner kroner — det meste i 2004 - på å skifte 45.000 lysarmaturer og kondensatorer som følge av miljømyndighetenes krav.