- Sykehuset presser sykehjemmene

Raskere utskriving fra sykehuset øker presset på sykehjemmene i Stavanger. Det gjelder særlig i ferietiden.