- Jeg er konstruktiv, Kvaløy er destruktiv

— I stedet for å se spøkelser på høylys dag, burde Odd ArildKvaløy(Sp) ta med et utvidet ARNE-samarbeid på skrytelista tilfylkeskommunen, sier Leif Johan Sevland (H).