NOKAS-tiltalt i isolasjon etter postkort fra Staff