Folketallet i Time vil øke med tusener

Folketallet i Time ventes å øke fra 14.177 i 2003 til 19.000 i 2016, tror prognosemakerne.