Unge sniffer luftfriskere

Politiet i Sandnes har den siste tiden beslaglagt flere bokser med luftfriskere, som unge har brukt å ruse seg på. Sniffing av drivgassen i boksene skal gi et kort «ruskick».