Endring i bustøtte gir pengeproblem

Sandnes kommune endrar måten bustøtta blir utbetalt på. Derfor må minstepensjonistar nå leggja ut mange tusen kroner av eiga lomme for å dekka husleiga.