- Skjebneår for norsk skipsfart

— Skipsfartsmeldingen fra regjeringen og Stortingets behandling av denne til våren avgjør norsk skipsfarts skjebne.