Byhistorisk debatt på 18:29

I Trondheim og Oslo har politikerne valgt et årstall for når byenderes ble til. Hvorfor har ikke Stavanger gjort det samme? Lengehar man ment at Stavanger ble til i 1125, men nå hevder fagfolk atden ble skapt mye tidligere.