Målet er årlig trusselseminar

er enn 300 deltakere var med på seminaret om samfunnssikkerhet og nye trusselbilder som ble holdt for første gang på Høgskolen i Stavanger i går.