Henlegger Medhaugs anmeldelse

Politiet i Rogaland har henlagt saken der Jan Birger Medhaug haranmeldt avtroppende partileder Valgerd Svarstad Haugland og toandre KrF-topper for ærekrenkelser i forbindelse med voldtektssakenmot ham.