Førsteklassinger fra Sola vant nasjonal språkkampanje