Havanna har ikke fulgt opp pålegg

Havanna Badeland fikk utsatt frist til 1. juni for to pålegg som Det Norske Veritas ga dem i desember. Det har fremdeles ikke mottatt rapport fra Havanna.