200.000 nye passasjerer reiste med Kolumbus

Passasjerene strømmer til de grønne Kolumbus-bussene i stadig større mengder.