80 prosent av de drepte i trafikken var menn

På landsbasis var det 111 menn og 24 kvinner som døde i trafikken i fjor. I Rogaland var cirka 60 prosent av de drepte menn.

Rogaland hadde flest dødsulykker i trafikken i 2016. Ca. 60 prosent av de trafikkdrepte i vårt fylke var menn.
 • Christine Andersen Johnsen
  Christine Andersen Johnsen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det er ikke noe nytt andelen menn som dør i trafikken er høy, men i 2016 er andelen drepte menn omtrent 10 prosentpoeng høyere enn i 2015 og 2014.

– Dette skyldes at menn skiller seg fra kvinner på tre punkt: De tar høyere risiko, de kjører mer ulykkesutsatte/farlige kjøretøy og de kjører mer/lengre enn kvinner, sier forsker Arild Ragnøy i Statens vegvesen. Mange hadde for høy fart som førte til utforkjøringsulykke.

Flest mistet livet i Rogaland

Rogaland hadde flest dødsulykker i fjor, med 15 drepte. Det er syv flere enn i 2015. Forskjellen mellom kjønnene vi ser ellers i landet, gjelder også Rogaland.

Les også

Rogaland hadde flest dødsulykker i 2016

Cirka 60 prosent av de 15 drepte i rogalandstrafikken i fjor var menn. I 2013 var 94 prosent av de drepte menn, og i 2011 var alle de ti trafikkdrepte i Rogaland menn.

– Tendensen mellom kvinner og menn holder seg over tid, med flere menn drept hvert eneste år. Gjennomsnittlig er det 3,3 drepte kvinner og 10,8 drepte menn i Rogaland i perioden 2005–2016, forteller Hans Olav Hellesøe i Samfunns- og trafikksikkerhetsseksjonen i Statens Vegvesen region Vest.

Kvinner er ofte myke trafikanter

Han forteller også at vegvesenet har registrert en nedgang generelt i trafikkdrepte i Norge.

– Mindre tall gjør at vi får større variasjoner fra år til år, og variasjoner blir mer tydelige den ene eller den andre veien. Men kvinner er i større grad myke trafikanter som syklende, forgjenger og gjerne passasjer i bil, enn menn som ofte er førere.

Fotgjengerulykker er den tredje største ulykkestypen. Men med unntak av 2012 har det vært en jevn nedgang i denne typen ulykker siden 2008. Likevel var det 15 fotgjengere som ble drept i trafikken i 2016.

Økning blant eldre menn

En tredel av de 111 trafikkdrepte mennene var mellom 45 og 64 år, mens det tidligere har vært unge menn som har vært mest ulykkesutsatt.

Les også

Smarttelefonen får skylden for mange bilulykker

Ifølge Aftenposten var det i fjor en positiv utvikling for de yngre trafikantene, med 35 prosent færre drepte i alderen 18–24 år sammenlignet med 2015. Statens vegvesen registrerte en økning i både aldersgruppen 25–34 år og drepte over 45 år, som økte med 58 prosent fra 2015.

Denne statistikken viser antall drepte i trafikken i fjor, fordelt på kjønn og kjøretøy.

Menn kjører oftere med farlige kjøretøy

Det var ingen kvinner som døde på tung MC eller ATV i fjor, mens 19 menn omkom på motorsykkel, og fem på ATV.

– Hvis en ser på hvor få kilometer som kjøres på MC, kontra med bil, så er 19 drepte menn et enormt høyt tall. Når vi sammenholder kjørelengde med bil og MC med antall dødsulykker, har MC-førere 12 ganger høyere risiko for å dø i trafikken enn bilførere, opplyser Ragnøy, og legger til:

– Vi vet også at det er mest menn som kjører ATV. Vi vet ikke kjørelengden, men det kjøres lite. Likevel har fem menn mistet livet på ATV. Det sier noe om hvor farlig det er å kjøre dette, og hva slags risiko menn tar: Når det er null kvinner som har omkommet på ATV er det altså ikke fordi de er veldig gode på dette, men fordi de nesten ikke bruker ATV, sier Ragnøy.

Les også

 1. Inge kom aldri hjem fra den siste festen

 2. Mikkel (10) minnes søskenbarnet sitt

 3. Ingen konkrete tiltak for trafikksikkerhet

 4. Hermine (7) passer på at alle bruker refleks

Publisert:
 1. Rogaland
 2. Trafikk
 3. Statens vegvesen

Mest lest akkurat nå

 1. Smertene kan være sterkere enn ved fødsel. Emilie (24) får krampene daglig

 2. Brast i gråt etter bestemannspremie: – En drøm for meg

 3. Berisha etter 14 års ventetid: – Kommer til å huske dette resten av livet

 4. – Vi sitter her og fryser. Politikerne har ikke bakkekontakt

 5. Erstatning for tapt barndom: Nesten alle får nei

 6. Færre koronapasienter over 75 år blir innlagt på sykehusene