Nyttårstalen i Sola: - Vi vet at 2018 blir tøffere enn 2017

Sola-ordfører Ole Uelands nyttårstale.

Publisert: Publisert:

Ordfører i Sola, Ole Ueland. Foto: Jonas Haarr Friestad

 • Ole Ueland
  Ordfører i Sola
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Hjertelig velkommen til årets nyttårsmottakelse her i Sola kulturhus.

For mange er 1. nyttårsdag en mulighet til å starte litt med blanke ark. Det var kanskje det Charles Lamb mente da han sa at ”1. nyttårsdag er hvert menneskes bursdag”. Mange av dere har sikkert nyttårsforsetter, i år skal vi gjøre det bedre enn i fjor. Bli flinkere å trene, spise sunnere, bruke mer tid på de vi har rundt oss og mindre tid på mobilen, gjøre en større innsats på skole eller arbeid. Det er bra å ha ambisjoner, og det er bra å arbeide for å bli bedre. Men mange har kanskje også opplevd at de store forsettene og løftene fra nyttårsaften blir vanskelige å følge opp når hverdagen kommer.

Jeg har ikke noen spesielle nyttårsforsetter i år. Men jeg håper å bli flinkere til å ta bedre vare på de gode øyeblikkene som året vil gi. For det er mange av dem. Disse er gode å ha med seg på vanskelige dager, som vi også vet at året vil by på.

Dikteren Arne Leseth, som bodde i Sola, skrev dette om ”dei gode augneblinkane”:

dei gode augneblinkane
kan ikkje tingast
på førehand

dei gode augneblinkane
kan ikkje vegast
i gull

dei gode augneblinkane
skal ein heigne om
feste dei til godsida
i dagboka
og finne dei fram
ofte

Nyttårsmottakelsen er på mange måter en feiring av de gode øyeblikkene. Flere av dere som sitter i salen skal hedres for store prestasjoner, innen idrett, kultur, byggeskikk og annet. Dere har alle bidratt til å gi oss mange gode øyeblikk i 2017.

Ane har tatt EM gull i Jiu Jitsu, Martin sølvmedalje i rifleskyting, Markus sølvmedalje i skiskyting og Oda har tatt gull i sprangridning. Jeg kunne fortsatt, for dere er mange og bredden er stor. Bak alle disse prestasjonene ligger år med satsing, og time på time med trening. Men ikke bare det, bak ligger også et stort arbeid og engasjement fra foreldre og foresatte, som stiller opp i idrettshallen og på dugnad. Dere bygger bredden som idrettslag i hele kommunen representerer.

For Sola kommune har det i mange år vært viktig å legge til rette for utbygging av idrettsanlegg. Sammenlignet med våre nabokommuner har vi svært god dekning av anlegg og områder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Vi har over 100 registrerte anlegg for idrett, og rundt 60 nærmiljøanlegg. Disse er med på å tilby alle som ønsker det varierte muligheter for fysisk aktivitet. Enten du er barn, ungdom eller voksen.

Utbyggingen av nye idrettsanlegg de siste årene har vært eventyrlig, både i kommunal regi og av idrettslagene selv, med støtte fra kommunen. Noe av det første jeg fikk gjøre som ny ordfører for seks år siden var å åpne Skadberghallen, den første nye idrettshallen som ble åpnet i kommunen siden 1987. I årene etter har vi fått på plass fire nye kunstgressbaner, både på Tjelta, i Tananger, på Våganes og på Sola stadion. Og på Tjelta er det kommet på plass fotballhall. Åsenhallen er oppgradert. I mai var jeg med på åpningen av Sola kommunes første baseball-bane på Utsola.

Motocrossbanen på Byberg er blitt oppgradert. På Myklebust er det kommet på plass utendørs sjøbad. På Stangelandssenteret har vi fått et nytt flott skateanlegg. I løpet av våren vil den nye BMX-banen på Soma stå ferdig, og det samme gjelder for den etterlengtede nye hallen for pistolskyting på Forus. Der åpnes også en stor idrettshall for bedriftsidretten i regionen. Det planlegges i tillegg ny innendørs skatehall på Dysjaland, og kommunestyret sa rett før jul ja til ny basishall for Sola Turn. Dessuten blir det byggestart for interkommunale Sola Arena, sykkelvelodrom og flerbruksanlegg, som forventes å står ferdig høsten 2019. Jeg vil våge å påstå at dette samlet sett er tidenes satsing på idrettsanlegg i Sola. Innbyggere i hele kommunen vil ha glede og nytte av dette i mange år fremover.

Så kan vi alle se frem til at vi senere i år skal være vertskap for NM-uka sammen med resten av regionen. NM-uka er inspirert av den svenske modellen, og går ut på å samle mange mindre og større Norgesmesterskap i samme uke. Dette blir første gang Norges idrettsforbund arrangerer NM-uka, og da er det ekstra stas at vi og vår region skal være vertskap. NRK vil ha nasjonale sendinger fra mange av øvelsene. I sin begrunnelse for å legge NM-uka til vår region, fremhever idrettsforbundet at dette er en region med fantastiske anlegg og stor dugnadsånd.

Så gleder vi oss også til at Tananger skal være besøkshavn i dagene før Tallships Race i Stavanger. Vi kan vente oss 8-10 seilskuter i Tananger havn og et spennende program for hele familien. Også dette gjennomføres i tett samarbeid mellom kommunen og frivilligheten, der blant annet sjøspeiderne, Lions, båtforeningen og Flyt AS er sentrale.

Det må sies at satsingen på idrett og friluftsliv handler om mer enn snorklipping og medaljeseremonier. En av de største utfordringen i dagens samfunn er mangel på hverdagsaktivitet, vi sitter rett og slett for mye i ro. Folkehelsearbeid er et mye brukt begrep for tiden, og som vi i Sola er veldig opptatt av. Det handler kort sagt om at flere må i bevegelse for å forebygge helseplager, og det gjelder folk i alle aldre.

Helsedirektoratet anbefaler minst 30 minutters fysisk aktivitet for voksne og 60 minutter for barn hver dag.  For noen er dette enkelt, mens andre av oss trenger kanskje et dytt. Det er den enkeltes ansvar å ta vare på egen helse, men vi vet at også samfunnet må tilrettelegge. For eksempel viser forskning at turløyper som er nærmere enn 500 meter fra der folk bor blir betydelig mer brukt enn friområder der en må bruke transportmidler. Det er derfor viktig å tilrettelegge slik at flest mulig har nærhet til gode rekreasjonsområder. Derfor er det bra at vi i 2018 blant annet vil åpne flere nye turstistrekk langs Hafrsfjord, et prosjekt det er jobbet med i mange år.

Flere av dere som skal motta heder i dag ville kanskje ikke vært her om det ikke var for frivillige lag og foreninger, idrettslag e.l. Frivillige er enkeltpersoner som gir av sin tid, sine krefter og sitt engasjement. Det er mye god folkehelse i frivillighet. Frivillighet skaper mangfold, den utfordrer og gjør en forskjell i våre liv. Det handler om sunne fritidsaktiviteter for barn og unge, som idrett, kor, korps og speider. Det handler om kultur og opplevelser for eldre. Det handler om tilbud for de som er ensomme og trenger noen å feire jul sammen med. Det dreier seg om forebyggende arbeid og formidling av sunne verdier.

Vi er heldige i Sola som har så mange flott frivillige som står på for å skape et trygt og godt lokalsamfunn. Det er vi takknemlige for, og ikke noe vi tar for gitt. Derfor var det kjekt å kunne feire frivillighetens dag for første gang her i Sola kulturhus for noen uker siden, sammen med mange av de som driver frivillig arbeid. Og derfor er det også bra at det nå er bestemt at kommunen skal sikre driften av Sola frivilligsentral gjennom å overta drifts- og koordinatoransvaret, slik frivilligsentralen har ønsket seg. Det er viktig å understreke at dette ikke betyr at frivilligheten blir kommunal, det frivillige arbeidet skal fortsatt utføres av og for frivillige slik som i dag.

Jeg vil benytte denne nyttårstalen til å si: En stor takk til frivilligheten i Sola! Til idrett og andre lag og foreninger, til menighetene og enkeltpersoner, som gir gode tilbud til innbyggerne våre.

Da kommunestyret i desember vedtok budsjettet for 2018 ble de forslåtte kuttene i driftstilskuddet til idrett og frivillighet tatt ut. Det er jeg veldig glad for. Også i år er budsjettet stramt, som det var i fjor. Sola kommune har betydelig svekket skatteinngang som følge av fallet i oljeprisen. I Sola som i resten av regionen legger vi bak oss noen år med tøffe tider. Omstilling kan være smertefullt og gjøre oss usikre, men vi må gjøre det beste ut av situasjonen. Sola kommune har i løpet av de siste årene gått fra å være blant kommunen i landet med lavest arbeidsledighet til å ha den høyeste arbeidsledigheten i Rogaland. Det positive er at vi i 2017 har hatt en nedgang i arbeidsledigheten. Sammenligner vi tall fra november 2017 med tall fra november 2016, har arbeidsledigheten i fylket sunket med 32%. Dette er en positiv utvikling. Likevel har Sola fremdeles den høyeste arbeidsledigheten i Rogaland med 4,9%. Det er dramatisk og krevende for de som er rammet, og for oss som samfunn. Det er en situasjon som også har ringvirkninger. For Sola kommune merker vi det først og fremt med svikt i skatteinngangen som gir mindre handlingsrom i økonomien. Derfor vet vi at 2018 blir tøffere enn 2017. Budsjettet for 2018 er preget av vanskelige prioriteringer. Et stramt økonomisk opplegg vil sørge for at det fortsatt skal være et godt tjenestetilbud i Sola i fremtiden, og sammenlignet med andre kommuner har vi fortsatt et høyt nivå på tjenestene.

Jeg vil samtidig påpeke at vi fremdeles er en kommune med en skatteinngang som ligger 24% over landsgjennomsnittet, det vil si at vi fortsatt har betydelig høyere inntekter enn en norsk gjennomsnittskommune. Vi kan også ta med oss som positivt at vi nok et år vant Kommune-NM, som rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Dette viser at vi har et svært godt fundament til å komme gjennom disse utfordrende årene på en god måte.

For øvrig har kommunestyret valgt å føre en stø kurs gjennom tøffe tider. I dette ligger det at kommunen skal drives effektivt og nøkternt, samtidig som planlagte investeringer gjennomføres som planlagt. Dette bidrar til arbeid og aktivitet, samtidig som kommunen får mye for pengene. Dette viser igjen. Det er nå stor aktivitet i sentrum. Det gamle rådhuset er revet, og byggingen av det nye starter snart. Arbeidet med nytt rådhus har også blitt startskuddet på gjennomføringen av fornyelsen av Sola sentrum, flere prosjekter følger. Dette blir et stort løft for Sola, som er nødvendig. Det neste store byggeprosjektet som skal starte opp i sentrum er byggingen av det nye sykehjemmet med 64 plasser, første spadetak blir nå på nyåret.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte i Sola kommune. Rådmann Ingrid Nordbø og organisasjonen gjør en viktig jobb til vårt felles beste. Når vi nå nettopp har lagt bak oss en høytid vil jeg også trekke frem våre ansatte som har vært på jobb mens vi andre har hatt fri, og som sørger for gode tjenester for de som trenger det døgnet rundt.

Jeg ønsker dere alle det beste for 2018, og ser frem til å kunne dele flere gode øyeblikk sammen med dere. Godt nytt år!

Publisert:

Nyttårstalene 2017

 1. Nyttårstalen i Sauda: Kjære kyrkjelyd; Godt nytt år!

 2. Nyttårstalen i Strand: – Det har vært mye å glede seg over i 2017

 3. Nyttårstalen i Hå: – Pilene som i 2017 er vassrette skal igjen peika skrått oppover

 4. Nyttårstalen i Klepp: Det æ en fornøyelse for meg å få ønska dokke velkomne te nyttårstreff for 7. gong

 5. Nyttårstalen i Randaberg: – Vi har politikere i Randaberg som tar ansvar

 6. Nyttårstalen i Time: - Optimismen vender tilbake

 1. Nyttårstalene 2017
 2. Sola
 3. Sola kommune
 4. Ole Ueland
 5. Nyttår