• Nedstrand, Hebnes, Foldøy og Jelsa tas ut av Finnøy-sambandet fra 2021. Da skal de to ferjene bare trafikkere seks øyer i Finnøy. Pål Christensen

Finnøy vant kampen om bedre ferjeruter - indre Ryfylke tapte

Finnøy er vinneren, mens indre Ryfylke er taperen når det nye anbudet i Finnøy-sambandet nå skal lyses ut.