• Kristin Stømer Frafjord, regiondirektør i Kruse Smith, er nøgd med at firmaet får bygge parkeringsanlegget ved det nye sjukehuset. Inger Cathrine Bryne, administrerande direktør ved SUS, er opptatt av at lokale aktørar skal ha moglegheit til vinne anboda. Fredrik Refvem
    Galleri

Desse får den første store kontrakta på det nye sjukehuset

Kruse Smith Entreprenør AS bygger parkeringsanlegg for 95 millionar, og sparkar med dette i gang bygginga av Nye SUS. Sjukehusdirektøren har mål om at dei fleste konktrakter er inngått i løpet av neste år.