• Utbyggingsområdet omfatter 300 dekar, 50 dekar mer mer enn hele sentrumshalvøya i Stavanger. Stavanger utvikling

Stavanger kommune søker partner til gigantutbygging i Jåttåvågen

Stavanger kommune er på partnerjakt for å bygge ut resten av Jåttåvågen. 300 dekar skal fylles med 6000 arbeidsplasser og 1500 boliger.