• Dette bildet er tatt på Gausel i Stavanger, og den nye arten, husspissmus, er påvist flere steder i Rogaland. Tore Jensen

Denne husspissmusa er et nytt pattedyr i Norge

DNA-tester gjør forskerne 100 prosent sikre på at en helt ny spissmusart er påvist i Rogaland, og arten kan spre seg 5–6 kilometer i året.