• Utenfor rådhuset lå kransen fra 1. mai. Arnt Olav Klippenberg

Diskuterer dårlig kommunikasjon bak stengte dører

Konflikten mellom ansatte, mellom politikere og mellom politkere og ansatte i Sokndal kommune, vokser. Samtidig kommer det nå stemmer som mener det tegnes et alt for negativt bilde av Sokndal kommune.