De rødgrønne satser på mindre sykefravær og færre konsulenter

De rødgrønne i Stavanger gir mer penger til barnehager, skoler, sykehjem, klimatiltak og kvinner i sitt alternative budsjett.

De fire rødgrønne gruppelederne har ikke noe imot å få plass på podiet i bystyresalen etter valget neste år. Inntil videre må de nøye seg med å presentere sitt alternative budsjett. Fra venstre Sara Nustad Mauland (R), Eirik Faret Sakariassen (SV), Kari Nessa Nordtun (Ap) og Daria Maria Johnsen (MDG).
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Gruppelederne i opposisjonspartiene Ap, Rødt, SV og MDG fant seg godt til rette oppe på podiet i bystyresalen i Stavanger da de presenterte sitt alternative budsjett. Dette er andre året på rad at de fire partiene finner sammen i et budsjettsamarbeid for å vise i hvilken retning de ville tatt byen hvis de fikk muligheten.

God by, men ...

– Stavanger er en god by å bo i, men vi mener den kan bli mye bedre. Arbeidsledigheten er lavere enn på lenge, og næringslivet blomstrer, men barnefattigdommen i Stavanger er større enn i noen andre byer, sykefraværet er høyt og ventelisten for å få sykehjemsplass er lang, åpnet Aps gruppeleder Kari Nessa Nordtun med.

De fire partiene har klar oppskriften for hvordan mange av byens problemer kan løses i den neste fireårsperioden. Her er noe som blir trukket fram:

 • Nytt sykehjem, droppe demenslandsby
 • Gratis skolemat til skoler i områder med levekårsutfordringer
 • 30 millioner kroner til Klimafondet
 • 7 millioner til likelønnspott som skal fordeles i 2019
 • Holde barnetrygden utenom sosialstøtten
 • Friplasser for SFO i 5. til 10. klasse for barn med spesielle behov
 • Flerbrukshaller på Storhaug, Vaulen og Madlamark som tidligere planlagt
 • 20 millioner mer til barnehagene over fire år
 • 40 millioner mer til skolene over fire år
 • Levekårsløft i Kvernevik og Hillevåg til 50 millioner
 • 8 millioner til å kompensere bompengeutgifter for småbarnsfamilier med trang økonomi

Fraværet skal ned

I hovedsak skal de rødgrønnes hjertesaker dekkes inn ved å ta penger fra Digitaliseringsfondet, Stavanger Forum, kongress- og turismefondet, færre konsulenter og mindre sykefravær.

– Vi vil øke grunnbemanningen i kommunens virksomheter, og det mener vi vil føre til mindre sykefravær. I dag er fraværet i kommunen på 8,2 prosent. Dette vet vi virker. I Sandviken barnehage er fraværet gått ned fra 8 prosent til 2,3–2,5. På sykehjemmet i Rennesøy er sykefraværet på 1 prosent. Disse eksemplene viser at sykefraværet går ned når man setter inn tiltak som for eksempel å øke grunnbemanningen, sier Ap-leder Nordtun.

– Men en del av det dere vil bruke mer penger på, blir tatt fra investering. Hva gjør dere i neste omgang når driftsnivået ligger høyere?

– Vi mener at vår politikk vil føre til at flere flytter til Stavanger, noe som vil gi oss høyere skatteinntekter, svarer Nordtun.

Mer til kvinner

Likelønnspotten på 7 millioner kroner er et punkt som Rødt har fått gjennomslag for i budsjettsamarbeidet.

Gruppeleder Sara Nustad Mauland mener at lønnsgapet mellom kvinner og menn er så stort at kommunen bør gå inn og gi enkelte kvinnedominerte yrkesgrupper mer lønn.

– Vi vet at mange mannlige ledere belønner menn høyere enn kvinner. Det vil vi prøve å gjøre noe med, slik at kvinnedominerte arbeidsplasser kan få et løft. Vi vil velge ut de virksomhetene der det trengs, sier Mauland.

– Dette handler også om å gjøre en jobb i kommunen mer attraktiv, supplerer Daria Maria Johnsen, gruppeleder for MDG.

Fattige familier

SV har i budsjettsamarbeidet fått gjennomslag for sine hjertesaker om fattige familier.

– 3000 barn i Stavanger vokser i dag opp i fattige familier. SV har tidligere foreslått at barnetrygden skal holdes utenfor sosialstønaden. For en familie med to barn er det snakk om 2000 kroner mer i måneden. Det er mye penger for disse familiene. Dette vil vi bruke 10,4 millioner kroner i året på, sier Eirik Faret Sakariassen (SV), som tidligere ble nedstemt i bystyret etter forslag om dette.

Foreløpig samarbeider de fire partiene om et alternativt budsjett. Hva som eventuelt skjer etter valget, og om velgerne kan forvente et samarbeid i posisjon hvis det er mulig, vil ikke Ap-leder Nordtun si noe om nå.

– Vi rekker en hånd ut til sentrum også. Vi har et sterkt verdifelleskap, sier SV-leder Sakariassen.

Publisert: