• Inntektssvikten i bomringen på Nord-Jæren er betydelig. Jarle Aasland

Bomringen sliter med økonomien: Inntektssvikt på 176 millioner

BOMPENGER: Rushtidsavgiften på Nord-Jæren er tidligst tilbake i midten av mars. - Vi ser en betydelig usikkerhet på inntektssiden, sier vegdirektør Terje Moe Gusstavsen i møtet i styringsgruppen for Bymiljøpakken etter å ha sett den siste oversikten over inntektssvikten i bomringen.