Bekymret for forholdet mellom Stavanger og Sandnes: – Ikke riktig at vi er som hund og katt

13 ressurspersoner er blitt dybdeintervjuet om den nye Regionalplanen for Jæren. «Nesten alle» er bekymret over forholdet mellom Sandnes og Stavanger.

Ordførerne Christine Sagen Helgø og Stanley Wirak bedyrer nok en gang at stemningen er god, her på Hotel Atlantic under en pause i framleggingen av regionalplan for Jæren 2050.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

– Det er blitt skapt et inntrykk av at vi er som hund og katt. Men det er ikke slik, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap).

Han er selv en av de 13 «utvalgte ressurspersoner» med inngående kjennskap til Jæren som er blitt dybdeintervjuet.

«Motsetningene må ta slutt»

Dybdeintervjuene oppsummeres slik av Rogaland fylkeskommune, når det gjelder forholdet mellom lillebror og storebror på Nord-Jæren:

«Motsetningene mellom Sandnes og Stavanger må ta slutt. Omtrent alle som er blitt intervjuet, er bekymret over utviklingen i forholdet mellom de to store byene Stavanger og Sandnes. Det finnes ulike forklaringer på hvorfor spenningene finnes og hva som har skjedd de siste par årene. Noe er historisk betinget, annet kan være personavhengig.

Byene er forskjellige, og det vil selvfølgelig finnes ulike og til dels motstridende interesser og ambisjoner. Ikke desto mindre viser samtalene at rivaliseringen oppfattes som en hemsko for utviklingen ikke bare i de to byene, men for Jæren som helhet. Rivaliseringen tar oppmerksomheten vekk fra de store utviklingsspørsmålene i regionen. Når de to store byene ikke kan trekke i lag i viktige saker, blir det også vanskelig å mobilisere de mindre kommunene til felles innsats for regionen. Stavanger og Sandnes utgjør i virkeligheten et felles storbybelte, uten at politikken og planleggingen henger med.»

Les også

Næringsforeningen ber politikerne skjerpe seg

Les også

Ekspertene delte om Wiraks Facebook-stopp

Les også

Hemmer hanekampen mellom Stavanger og Sandnes regionens muligheter?

Les også

Wirak: «Hvor lenge skal vi i Sandnes jatte med denne avisen?»

Fylkeskommunen har nylig gjort seg ferdig med planutkastet, som nå sendes ut på høring.

Ordførerne er ikke bekymret

De to byenes ordførere gjennom de siste to periodene er ikke blant de «nesten alle» som er bekymret over konfliktnivået.

– Nei. Det er skapt et inntrykk av at det er slik, men det er ikke slik det er. Vi konkurrerer og er ikke enige om alt. Slik skal det være. Samtidig er vi enige der vi skal være enige, sier Wirak og viser blant annet til at et nær enstemmig Sandnes bystyre valgte å forbli i samarbeidet i Greater Stavanger.

– Generelt samarbeider vi veldig godt, ikke minst i en lang rekke interkommunale selskaper, i Greater Stavanger og nå sist om den interkommunale delplanen for Forus, der også Sola er med. Jeg er litt uenig med Stanley om dette med konkurranse. Jeg mener at det som er bra for Sandnes, det er også bra for Stavanger, siden vi er et felles bo- og arbeidsmarked, sier Sagen Helgø.

– Sandnes må si fra, sier Wirak

– Vi representerer svært ulike kommuner og dermed har ulike synspunkter. I Sandnes bor vi veldig spredt, sammenliknet med en kompakt by som Stavanger. Det gir ulike prioriteringer, ikke minst når det gjelder transport. I den foreliggende regionalplanen for Jæren er Sandnes Øst, en sak vi har jobbet med i 30 år, nå ikke med i høringsforslaget. Det er klart jeg må si fra klart om det. Hvis ikke ville jeg bli oppfattet som temmelig «lame» i Sandnes. Vi skal si fra i høringsprosessen, sier Wirak, som understreker at han ikke ser på Stavanger som noen motpart i den saken.

- Mener du det er media som har skapt bildet av et høyt konfliktnivå mellom Stavanger og Sandnes?

– Nei, men media griper gjerne fatt i saker der Sandnes og Stavanger mener litt forskjellige ting, sier Stanley Wirak.

Ondskapens akse?

Han har ennå ikke glemt Aftenblad-lederen fra desember 2017 der det ble hevdet at Sandnes nærmest hadde skissert en «ondskapens akse» mellom Stavanger kommune, Næringsforeningen og Stavanger Aftenblad. Ei heller det hyppig brukte fotografiet av de to ordførerne under Lyses generalforsamling i 2014, et bilde der Wirak tårner over Sagen Helgø på en måte som tydet på alt annet enn god stemning.

– Jeg har sagt det hundre ganger: Jeg bøyde meg ned for å høre hva hun sa, sier Wirak og ler.

– Jeg har sagt det hundre ganger: Jeg bøyde meg ned for å høre hva hun sa, sier Wirak og ler når han forklarer dette bildet.

De to bedyrer at det personlige forholdet dem imellom er godt.

– Jeg var på kaffebesøk i Sandnes rett etter valget i 2011. Siden har vi samarbeidet svært godt, men enkelte saker har vært mer krevende enn andre. Det gjelder blant annet kommunereformen og Bymiljøpakken, sier Sagen Helgø.

Da Preikestolen forsvant ut av Nye Sandnes var Stanley Wirak raskt ute og skyldte på såkalte «regionale krefter».

- Din kollega her måtte ut og bedyre at hun ikke hadde hatt en finger med i spillet?

– Jeg nevnte ikke Stavanger og jeg nevnte ikke Christine. Nå må vi bli ferdig med denne Preikestolen. Nå må det få lege seg, sier Wirak.

– Hva kan Sandnes og Stavanger gjøre for at «hund/katt-inntrykket» blir dempet?

– Vi må være veldig bevisst på hvordan vi fremstår, særlig vi som er ledere. Dessuten må vi prøve å gjøre mer synlig alle de områdene der vi samarbeider godt, sier Sagen Helgø.

Les også

– Se, så godt vi samarbeider

Les også

Stolt Stanley strålte i nytt Sandnes-rådhus

– Det var tilløp til småkrangling på sosiale medier en tid mellom politikere i Sandnes og Stavanger. Har det roet seg?

– Ja, mener Sagen Helgø.

– Det er blitt et litt annet klima der etter hvert. Jeg tror det egentlig er best å holde seg litt vekke fra sosiale medier, sier Wirak.

Publisert: