Ein av desse fem blir ny biskop

I januar får Stavanger bispedømme ny biskop. Det blir ein av desse.

Marie Klakegg Grastveit, leiar i Stavanger bispedømme (i midten) presenterte måndag dei fem kandidatane til ny biskop. Berre ein av kandidatane, Helge Gaard, var på lista også ved førre val.
Publisert: Publisert:

Marta Botne (59)

icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Bustad: Ofoten. Oppvaksen i Sandefjord

Stilling: Prost i Ofoten, Sør-Hålogaland bispedømme, sidan 2017.

Ordinert: 1988 i Bodø domkirke.

Erfaring: Sokneprest i Råholt i Øvre Romerike, folkehelsekoordinator i Eidsvoll kommune og kapellan i Oppegård. Generalsekretær i Norges KFUK-Speidere

Verv: Geistleg medlem i Borg bispedømmeråd og nestleiar i Presteforeningen sitt stiftsstyre i Borg.

Seier om eigen teologiske ståstad til kirken.no: «Teologisk er jeg solid forankret i tradisjonell luthersk teologi.»

Marta Botne

Helge S. Gaard (60)

Bustad: Avaldsnes i Karmøy kommune. Oppvaksen på Høle i Sandnes.

Ordinert: OIavskirken i Avaldsnes, 1985.

Stilling: prost i Karmøy, Stavanger bispedømme.

Erfaring: Misjonsprest på Madagaskar, kapellan, sokneprest, feltprest.

Verv: Styreleiar i Avaldsnes idrettslag, styremedlem VID vitenskapelige høyskole, styreleiar Kirkens familievernkontor m.fl.

Seier om teologiske ståstad til kirken.no: «Jesus er sentral, jeg er mer opptatt av det som samler oss kristne enn det som splitter. Jeg er glad i den lokale og den verdensvide kirken, glad i mennesker jeg møter».

Helge S. Gaard

Anne Lise Ådnøy (61)

Bustad: Stavanger.

Ordinert: Kristiansund, 1984.

Stilling: Domprost i Stavanger, konstituert biskop.

Erfaring: Har vore sokneprest i St. Petri i Stavanger, ungdomsprest/kapellan i Hundvåg og sokneprest i Edøy, Ytre Nordmøre prosti.

Verv: Aksjonær i Skrifthuset .

Seier om eigen teologiske ståstad til kirken.no: «Ståsted er et statisk ord, er vi ikke alle underveis? Jeg tror de viktigste tingene i livet er felles for alle mennesker, og at vi baler med de samme utfordringene uavhengig av teologisk ståsted, eller ferniss».

Anne Lise Ådnøy

Haakon Kessel (57)

Bustad: Sola.

Ordinert: Jevnaker kirke, 1992.

Stilling: Sokneprest i Ræge menighet sidan 2013.

Erfaring: Han har vore timelærar på VID vitenskapelige høgskole, lektor på skoleskipet Gann og vore utsending og prest i Japan for Norsk misjonsselskap i tre omgangar på 80-, 90- og 2000-tallet.

Verv: Verneombud i Sandnes/Tungenes prosti 2017, styremedlem i Skoleskipet Gann 2016, medlem av Samarbeid Menighet og Misjon, kommunestyrerepresentant i Sola frå 2011 til 2015, nestleiar i utval for oppvekst frå 2002 til 2006, m.fl.

Seier om eigen teologiske ståstad til kirken.no: «Teologisk står jeg sentralt i den evangelisk-lutherske lære. Jeg vil først og fremst formidle troens kjerneinnhold. I en bred folkekirke vil det være variasjoner og ulik vektlegging i forhold til teologi, og det vil være et mangfold i trosuttrykk.»

Haakon Kessel

Alf Petter Bu Hagesæther (59)

Bustad: Kolsås i Akershus.

Ordinert: Sokndal kirke, Hauge i Dalane i 1985.

Stilling: Har vore feltprost sidan 2008.

Erfaring: Han har vore studieleiar for Forsvarets høyskole og stabsprest for Hæren. Han har også vore kapellan i Stokka menighet i Stavanger. Han har vore medlem av Forsvarssektorens etiske råd.

Verv: Medlem av Forsvarssektoren sitt etiske råd. Sekretær i Presteforeningen sitt lokallag i Harstad.

Seier om eigen teologiske ståstad til kirken.no: «Jeg har et folkekirkelig og sentrumsorientert ståsted i DNK [Den norske kirke], hvor misjonsperspektivet utgjør en sentral motivasjonsfaktor».

Alf Petter Bu Hagesæther
Publisert: