Datatilsynet: − Kameraovervåkning av skoler er ikke greit

Datatilsynet mener at kameraovervåkning i skoletiden er for inngripende i elevenes hverdag.

Publisert: Publisert:

Som hovedregel skal man ikke kameraovervåke skoler i skoletiden, sier Datatilsynet. Illustrasjonsbilde Foto: Jonas Haarr Friestad

 • Hilde Moi Østbø
  Journalist
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Kameraovervåkning av korridorer og inngangspartier er ett av tiltakene Stavanger kommune vil gjennomføre for å terrorsikre en skole.

– I Datatilsynet har vi en praksis på at kameraovervåkning på skoler ikke er greit. Elevene er mindreårige og vi må tenke på personvern. Det er veldig inngripende hvis store deler av hverdagen blir fanget opp av kamera, sier Tobias Judin, juridisk rådgiver i Datatilsynet.

Les også

En skole i Stavanger terrorsikres

Kan skje overalt

– Før innfører kameraovervåkning, må man vurdere hva det skal hjelpe mot, og om det i det hele tatt er egnet. Som hovedregel skal man ikke kameraovervåke skoler i skoletiden, sier han.

– Helliger målet middelet når det er snakk om terrorsikring?

– Terror kan skje over alt, og vi kan ende opp med at hele samfunnet blir kameraovervåket. Det er farlig å bruke det gode formålet til alt mulig rart.

Datatilsynet er et tilsynsorgan, og etter loven kan man sette opp kamera uten å få tillatelse.

– Vi kan dra på tilsyn når vi får tips om ulovlig overvåkning, og kan fatte pålegg om at det fjernes, sier han.

Lokalt ansvar

Morten Haug Frøyen, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, vil verken si ja eller nei til om det er behov for å terrorsikre norske skoler.

– Ansvaret ligger hos den enkelte skole og kommune for å vurdere risikoen. Det er snakk om å finne løsninger som er tilpasset den enkelte skole og samtidig ikke er egnet til å spre frykt eller gjøre folk bekymret, sier han.

– Man må ta en rekke hensyn, blant annet sannsynlighet, konsekvens og personvernhensyn.

Frøyen sier at det pågår arbeid for å terrorsikre skoler flere steder i landet, og at Utdanningsdirektoratet i samarbeid med andre aktører jobber med en oppdatert veileder til skolene om blant annet beredskap og risikosenkende tiltak.

Ikke skjerpet trusselnivå

Politiet vil ikke mene noe om behovet for terrorsikring ved skoler, men sier dette:

– Det er ikke noe skjerpet trusselnivå mot skoler, og ikke noe annet trusselbilde mot skolene enn ellers i samfunnet, sier Håkon Strand, politioverbetjent i Sør-Vest politidistrikt.

Her er Utdanningsdirektoratets eksempler på konsekvensreduserende tiltak:

Med konsekvensreduserende tiltak menes organisatoriske og fysiske tiltak for å begrense konsekvensene av uønskede tilsiktede hendelser best mulig. Dette kan være:

 • Orienteringskart/skisser over rømningsveier som er slått opp i alle etasjer der elever/ansatte oppholder seg (også i rom som kan benyttes til egne arrangementer eller utleie).
 • Standardisert merking av bygg og rom, utvendig og innvendig, som er kjent for politiet. Se forslag i vedlegg om norm for utvendig skallmerking av bygg i Vestfold fylkeskommune.(Laget i samråd med felles operativt senter i Politidistrikt Sør Øst.)
 • To-veis talevarsling/intercomanlegg der skoleledelsen kan gi like (ev. ulike) beskjeder til alle deler av skolen og kan høre hva som foregår i de ulike rommene.
 • To dører ut av klasserom for å gjøre det lettere å rømme.
 • Innvendige vegger av glass slik at man raskt oppdager en trussel og får oversikt.
 • Glassveggene bør være tette nederst og i hjørnene for at elever/ansatte skal kunne skjule seg.
 • Nøkkelbokser på alle bygninger og elektroniske låsesystemer som er kjent for politiet.
 • Fastlagte rutiner for bruk/ikke bruk av mobiltelefon.
 • Montere innvendige låser i alle klasserom.
 • Kartlegge alle utganger som kan brukes til å rømme, gjøre dem kjent og øve på å bruke dem.
 • Kartlegge egnede skjulesteder, gjøre dem kjent og øve på å bruke dem.
 • Utarbeide rutiner for hvem og hvordan varsling skal foregå av skoleledelse, resten av skolen og politiet.
Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Byfjordtunnelen er nå åpen i begge retninger

 2. Her kjører 7000 biler i døgnet på en bru der det bare er plass til en bil om gangen

 3. Regjerings­partiene enige om Moria-løsning

 4. Gjestene strømmer til fra hele verden. Noen hater ham intenst for nettopp det

 5. Gode nyheter til høstens førsteklassinger: – Besøksdagene er ikke avlyst

 6. Avskyelig ungdomsvold

 1. Datatilsynet
 2. Personvern
 3. Utdanningsdirektoratet
 4. Stavanger kommune