Lita interesse for å betale løypeavgift

Løypekjørar i Suldal, Bjørn Egil Nerheim, har ikkje fått inn så mykje pengar som han hadde håpa, men har enno ei von om at hyttefolk og fastbuande legg til sides ein slant til den frivillige løypeavgifta.