Strømstans på Jærbanen

Togene går igjen, men problemet medfører foreløpig 15-20 miniutters forsinkelse.