• Kor skal den nye gravplassen på Nærbø liggja? Kyrkjeleg fellesråd vil ha den søraust for kyrkja, på den gule åkeren nærast kamera. Andre vil ha den mot nord, over vegen til høgre i biletet, ved prestebustaden. Der eig det offentlege alt jorda. Fredrik Refvem

Gravplass mot nord eller aust?

Er det viktigare at gravplassane ligg samla enn at ein slepp å kryssa vegen?