Vannlekkasjen i Sauda funnen

Sauda kommune har dei siste dagane hatt problem med vassforsyninga til Saudasjøen, fordi ein lekkasje har gjort at ein ikkje har kunna etterfylla eit høgdebasseng på Rabbane.