På jakt etter trenere og ledere

Hvorfor mangler idrettslagene, korpsene og speideren trenere og ledere? Er mønsteret for frivillig arbeid i ferd med å endres?