Ga byggetillatelse på tomt som var under salg

Favorittbygg hadde fått byggetillatelse og skulle begynne utgravingen av tomten ved Kvadrat da de tilfeldig fikk vite at tomten var i ferd med å bli solgt.