Beredte bryggebyggere

Byplansjefen går inn for at Sjøspeiderne i Sandnes får bygge småbåthavn på Hana.