Positiv til Colosseum private sykehus

Sosial— og Helsedirektoratet ser ikke noe hinder for at Colosseumklinikken i Sola kan bli privat sykehus.