Tilbake til verdigere stemme-forhold

Post i butikk, supermarked og bensin— stasjon er ikke funnet verdige til stemme- formål. I tillegg til at postordningen forsvinner, er perioden for å forhåndsstemme kortet ned fra 15. juli til 10. august.