Riktig at bussene går der de går?

Forsker Ib Omland mener spørsmålet om busser over Domkirkeplassen trenger grundigere utredning før en avgjørelse tas.