Kven tek det beste biletet av Ryfylke-vatn?

Høvelege fotoobjekt bør det ikkje skorta på. Konkurransedeltakarane har heile 600 vasskjelder å velja blant når dei skal fotografera i Ryfylke.