• Fylkesmannen i Vestfold mener en kommune ikke kan nekte skjenkebevilling med begrunnelse av at et utested har stripping på programmet.

Larvik tapte strippesak

Frps gruppeleder i Stavanger bystyre, Tore B. Kallevig, mener det er komplett umulig å stanse stripping ved hjelp av alkoholloven. Fylkesmannen i Vestfold er enig.