Frykter sentrum blir kvalt sakte

— Senk antallet p-vakter i sentrum, lag gangvei til parkering under Oalsgata, og legg tak over gatene, sier kjøpmann Torgrim H. Idland.