Miljøgate og trafikknutepunkt

Formannskapet i Hå vil ha Torggata på Nærbø som miljøgate og få utgreidd løysingar for trafikknutepunkt på Nærbø.