Bom-millioner til veiformål

Bompengeringen på Nord-Jæren har samlet inn 140 millioner kroner siden den ble åpnet.