Så er det våronn

På en solgnistrende marsdag tok enkelte jærbønder sjansen på åtjuvstarte våronna.