Størst trivsel på vestkanten i Sandnes også

Sandnesfolk er tilfreds med kommunen sin. Sandved, Trones ogSentrum er mest fornøyd, Lura-folk er mest kritiske.