- Næringslivet må ta sin del av utgiften

Havnestyret har brukt 100 millioner kroner på å bygge ut havna, men avslo å bruke 200.000 kroner på å finne ut hva investeringene kan brukes til.