Manglar 700 barnehageplassar

Sjølv med fire nye barnehagar manglar Sandnes 700 barnehageplassar frå hausten.