Kultur gir bedre helse for eldre

Med musikk og sang kan helsen bli bedre. Bak dette enkle utsagnet ligger det mye forskning, og denne kunnskapen vil Kultur— forbundet spre.