• Karakterpress kan være en av faktorene som kan gi et mindre trivelig miljø på skoler mener Hedda Størksen Edland. - Når klassen min får tilbake en prøve, roper folk ut over hele klasserommet hva de fikk. Det skaper forventninger til deg som elev, fordi du alltid skal ha en god karakter. Det er ikke noe gøy hvis alle vet at du gjør det dårlig, sier Hedda. Hun står bak sammen med Thea Ramsfjell Vaage. Foran fra venstre: Ådne Jonsbråten, Ruben Gabrielsen Hidle. Jarle Aasland

- Leit at mange ikke trives

Over 1000 Rogalandselever har svart at de ikke trives på skolen, og over 5000 har svart at de ikke gleder seg til å gå på skolen. Aftenbladet har snakket med fire elever på Kannik skole i Stavanger.