Kraftige kutt i ferjer og hurtigbåter til Strand

Fylket vurderer å kutte ut hurtigbåten til Jørpeland og vil redusere antallet avganger Tau-sambandet.

 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Rogaland fylkeskommune har vedtatt å tildele Norled kontrakt for å drive Tau-sambandet fram til åpningen av Ryfast i 2019.

Tilbudet var på knapt 480 millioner kroner. For å redusere beløpet vil Fylkesutvalget gjøres følgende tiltak:

 • Antall avganger i rutetilbudet i Tau-sambandet reduseres med inntil 15 prosent netto uten å avbestille kontrakten.
 • Det fremmes egen sak hvor hurtigbåtruten fra Jørpeland til Stavanger vurderes innstilt fra 2018, og mulighet for merinntekter ved endret takstregulativ.

Til tross for kutt, ligger Rogaland fylkeskommune an til en kraftig ekstraregning. Fylkesrådmannen må derfor komme tilbake til forslag om inndekning av manglende finansiering i vedtatt økonomiplan.

For pendlerne i Strand kommer vedtaket som et sjokk. Det er to hurtigbåtavganger mellom Jørpeland og Stavanger både morgen og kveld.

– Nå føler vi oss sviktet av fylket. Reduksjon av tilbud på Tau og hurtigbåt til Jørpeland er helt uakseptable. Ryfylke er i areal 50 prosent av Rogaland, og ferje og båt er livsnerven vår. Vi har bedt om et bedre tilbud, og får i stedet et betydelig dårligere tilbud, uttaler Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes, som har bedt om møte med fylkesordføreren og fylkessamferdselsjefen.

Ordføreren mener fylket heller burde øke hurtigbåttilbudet til Jørpeland.

– I turistsesongen mener jeg de bør øke med hurtigbåt for å få turistene til Preikestolen. Ifjor ble flere passasjerer stående å vente på Fiskepiren, påpeker hun.

Norled skal ha hele 287,8 millioner kroner for å drive Tau-sambandet i 2018 og 2019, altså fram til Ryfast åpnes. I 2016 og 2017 vil fylkeskommunen betale 20 millioner kroner årlig. Prisøkningen er med andre ord formidabel.

Det er kjent at Norled har tapt penger på driften etter byggingen av to nye gassferjer. Tilbudet er cirka 109 millioner kroner høyere enn kalkylen til Statens vegvesen.

– Innlevert anbud fra Norled AS ligger dramatisk over det årlige tilskuddsbeløpet i dagens kontrakt, og betydelig over byggherreoverslaget til Statens vegvesen, kommenterer fylkesrådmannen i saksutredningen.

Fylket vurderte å avlyse konkurransen og lyse ut på nytt. Etter det Aftenbladet erfarer har slike grep ført til enda høyere priser andre steder i landet. Det ville ikke fylkespolitikerne ta sjansen på.

Det ble også vurdert legge ned Tau-sambandet, men dette ble forkastet som uaktuelt.

Kolumbus har ansvaret for kollektivtransporten i Rogaland på vegne av fylkeskommunen. Det er to avganger fra Jørpeland på morgenen, og to til Jørpeland på ettermiddagen. Det er cirka 250 pendlere som benytter dette tilbudet hver vei. Legges hurtigbåten ned, må de reisende enten reise via Høgsfjord- eller Tau-sambandet.

Flere busser

– Hvis hurtigbåtavgangene skal legges ned, må vi styrke busstilbudet til Tau, sier Kolumbus-direktør Odd Aksland.

Statens vegvesen har fått fullmakt til å inngå kontrakt med Norled.

– Vi har ikke tildelt kontrakten enda, sier Anders Sæternes, seksjonsleder på Ferje- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen region vest.

Han opplyser at saken er sendt anskaffelsesnemnda i Statens vegvesen og at avgjørelse om tildeling trolig vil skje i løpet av en uke.

Først når kontrakten er tildelt, vil rutetilbudet bli avklart. Fylkespolitikerne har bestemt at antallet avganger reduseres med inntil 15 prosent. Dette er et kutt i forhold til det nye tilbudet fra Norled, altså ikke dagens ruter.

Kristoffer Amdal i Strand pendlerforening er misfornøyd.

– Det ikke akseptabelt med kutt i ferjetilbudet. Sambandet er et av Norges mest trafikkerte. Det er et problem for fylket med en 30 prosent økning i utgiftene for ferjedriften, men samtidig er dette veien vår til Stavanger og vi må ha en frekvens og kapasitet som er akseptabel. Frem til Ryfast åpner er det viktigere enn noen gang at næringsliv, pendlere og turister har et tilbud som dekker behovet. Vi har per i dag et tilbud som ikke er godt og ytterlige kutt vil få konsekvenser for både næringsliv, pendlere og turister. I prosessen videre er det viktig at pendlere, næringsliv og kommunen er med i utforming av rute tilbudet, kommenterer Amdal.

Pendlerne vil kjempe for hurtigbåten.

– Det er ikke akseptabelt å kutte i hurtigbåten fra Jørpeland. Dette er et kollektiv tilbud som må bestå til Ryfast åpner. Etter Ryfast åpner må det bli en kartlegging av behov og en vurdering om tilbudet skal opprettholdes, mener Amdal.

Bernt Helge Hansen bor på Jørpeland, jobber på Forus og bruker hurtigbåt og sykkel på jobb. Han bruker cirka 1 time 15 minutter fra dør til dør. Hvis hurtigbåten legges ned, kommer han til å kjøre på jobb.

– Det er 20–30 som tar med sykkelen på hurtigbåten. Det kan vi ikke gjøre på bussen. Jeg og mange andre vil begynne å kjøre i stedet, sier Hansen.

– Dramatisk

KrF-politiker Per Kåre Foss forklarer vedtaket i Fylkesutvalget. Prisen har økt cirka 250 millioner på to år.

– Det handler om at kostnadsnivået på ferjetransport har økt dramatisk for oss. Fylket har ikke 250 millioner kroner uten videre, så hele vedtaket handler om å få økonomien til å gå i hop. Vi må se hvordan vi kan få mest mulig inntjening på ferjesambandet, slik at fylkets utgifter går ned. Vi er opptatt av å lytte til kommune og brukerne, slik at vi får et mest mulig tjenlig tilbud når det er mest trafikk og mest behov for å bli transportert. Det må gjøres en grundig jobb på det, sier Foss.

Han viser til at Ryfast åpnes i 2019 og karakteriserer perioden fram til åpningen som en «unntakstilstand» og overgangsperiode.

Manglende konkurranse

Arne Bergsvåg (Sp) er leder av Samferdselsutvalget. Han påpeker at 250 millioner kroner ikke ligger inne på fylkestingets budsjett.

– Disse pengene må hentes inn og dette vil gå utover noe. Så må vi selvsagt gå en runde med staten på urimelige ferjetilskudd. De fylkene som har ferjer, får forholdsvis mindre å drive tjenester for enn andre fylker. Når vi ser det som er antatt kostnad i forhold til tilbudet, så er det grunn til å tro at konkurransen ikke fungerer, sier Bergsvåg.

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) gikk inn for utsettelse da saken ble behandlet i fylkesutvalget.

– Når prisen stiger fra 20 millioner kroner i 2017 til 143 millioner kroner i 2018, setter det fylket i en vanskelig situasjon. Vi visste det ville bli dyrere, men dette er helt vilt. Dette er tydeligvis et marked som ikke fungerer. Her er det kommet ett anbud. Det er alvorlig når vi har slike monopoltilstander. Jeg fremmet utsettelsesforslag, fordi jeg mener vi burde sett mer på alternative løsninger og prøvd å gå i dialog med Norled. Denne saken er så alvorlig, at vi burde løftet den inn til Oslo. Det har store konsekvenser for innbyggerne i Rogaland. Vi blir nødt til å kutte på andre tilbud. Vi må se hva vi klarer og hvor vi skal finne penger. Vi aner det ikke i dag, sier Chesak.

Fylket vil spare om lag 15 millioner kroner på å legge ned hurtigbåtavgangene til Jørpeland. Chesak mener det vil ha negative konsekvenser.

– Det vil ha alvorlige konsekvenser for brukerne, mens besparelsen vil være en brøkdel av merkostnadene med ferjeanbudet. Dette vil få konsekvenser når andre ferjeanbud skal ut, sier Chesak.

Publisert:
 1. Rogaland fylkeskommune
 2. Ryfast
 3. Norled
 4. Jørpeland
 5. Ferje

Mest lest akkurat nå

 1. Anbefaler munnbind på buss og tog

 2. Dansk politi holder fortsatt på nordmannens bil

 3. E39: Vogntog har satt seg fast - kø i området

 4. Sykepleiere på akutten på SUS: – Rekker ikke alltid å spise eller gå på do

 5. Levende fluer i november er brudd på reglene

 6. Overrasket i snøkamp