• I forrige møte i oppvekststyret, var både Ap og Frp skeptiske til den nye pengefordelingsmodellen. Denne gang stemte Ap sammen med Høyre, KrF og V for skolesjefens forslag, mens Frp stemte mot sammen med Rødt. Bildet er fra forrige møte: Til venstre: Arnt-Heikki Steinbakk (Ap), Atle Simonsen (Frp) og Anja Rønnevik (Ap). Tommy Ellingsen

8 for og 3 mot den nye Robin Hood-modellen

Skoler i rike bydeler får mindre, skoler i fattige bydeler får mer til spesialundervisning. En ekstra pott på 3 millioner blir redningen hvis dette får uheldige utslag.